Komunikat
  • 15 listopada w Wolborzu wystąpi MAZOWSZE ∗

Susza na terenie Gminy Wolbórz

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
02-07-2019
Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach objętych suszą mają możliwość złożenia w Urzędzie Miejskim w Wolborzu wniosków o oszacowanie szkód.
zdjęcie
Piąty okres raportowania Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w sprawie warunków klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb  stwierdza, że na terenie Gminy Wolbórz wystąpiło zjawisko suszy, którą w ww. okresie raportowania objęte zostały następujące uprawy:
  • Zboża ozime w kategorii gleb I i II  -  klasa IV, V, VI
  • Zboża jare w kategorii gleb I i II – klasa IV, V, VI, 
  • Kukurydza na kiszonkę i na ziarno w kategorii gleb II – klasa V-VI
  • Rzepak i rzepik w kategorii gleb I i II – klasa IV, V, VI
  • Rośliny strączkowe w kategorii gleb I i II -  IV, V, VI
  • Łąki , trawy i pastwiska

Rolnicy, którzy ponieśli straty w w/w uprawach objętych suszą  mają możliwość złożenia w Urzędzie Miejskim w Wolborzu wniosków o oszacowanie szkód.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.07.2019 (we wtorek do godziny 16.30 w pokoju nr 14)

Obowiązkowo należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019. Wniosek oraz oświadczenie nr 1 nr 2 prosimy wypełnić z należytą starannością.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wolborzu (pokój nr 14)  lub u sołtysów oraz do pobrania poniżej na stronie internetowej urzędu.
 
← powrót