Komunikat
  • 30 września uplywa termin oplaty za odpady komunalne - III rata. Kasa urzedu w Wolborzu czynna do 13:00 ∗
  • SPIS ROLNY 2020

Ratownictwo wodne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
22-05-2020
Znamy już ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. Uwagi można zgłaszać do 22 maja 2020 r. 
zdjęcie
W dniu 20 maja 2020r. do Urzędu Miejskiego w Wolborzu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 450 ze zm.), zgodnie z informacją o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2020r. z dnia 8 maja 2020r.
Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Wolbórz, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolborzu.

Termin zgłaszania uwag do oferty upływa z dniem 29 maja 2020r.

Załączniki artykułu

OFERTA RWOPR 2020 Pobrań: 43
← powrót