Komunikat
 • 19 września Stanisławów i Studzianki 18, 583 bez prądu.  ∗
 • 21 września o 15:00 Piknik Sołecki  na Orliku w Wolborzu, zapraszamy ∗

Podwyżka opłat za śmieci

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
03-06-2019
Gmina dopłaci mieszkańcom do śmieci, mimo to szykuje się znaczna podwyżka opłat za wywóz odpadów. Wzrost stawki wynika z ofert firm jakie wpłynęły po przetargu do urzędu gminy.
 
zdjęcie
Rada Miejska w Wolborzu jednogłośnie uchwaliła nowe opłaty za odbiór odpadów komunalnych ale wejdą one w życie dopiero po zatwierdzeniu ich przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Uchwała jest konsekwencją ogłoszonego przez Gminę przetargu, w którym najniższa oferta na odbiór odpadów wyniosła ponad 1.437.000 PLN a najdroższa 1.690.753 PLN.

Wzrost stawki wynika zatem z ofert firm jakie wpłynęły po przetargu do urzędu gminy i takie podwyżki notowane są w całej Polsce. 

Biorąc pod uwagę znaczną podwyżkę opłat, które zaproponowały firmy w przetargu Burmistrz Wolborza zadecydował o dopłacie z budżetu gminy dla każdego mieszkańca. Rada Miejska w Wolborzu poparła takie rozwiązanie. 

- Dopłacimy z budżetu do każdej osoby 1,25 PLN by choć trochę zminimalizować koszty tej radykalnej podwyżki, na którą nie mamy wpływu. Gmina w tej kwocie bierze na siebie wszystkie koszty związane z zarządzeniem systemem odbioru odpadów. - powiedział Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros. 

Po tej dopłacie, nowe stawki po ich zatwierdzeniu wynosić będą: 

18,00 zł za odpady segregowane od osoby/m-c
36,00 zł za odpady niesegregowane od osoby/m-c

Osoby mające Kartę Dużej Rodziny płacą ze zniżką o 3 PLN mniej od powyższych kwot. 

250 PLN wynosić będzie ryczałt za odpady segregowane dla działek rekreacyjnych
375 PLN wynosić będzie ryczałt za odpady niesegregowane dla działek rekreacyjnych


Opłaty za odbiór odpadów wpłacamy kwartalnie 
I rata do 31 marca
II rata do 30 czerwca
III rata do 30 września
IV rata do 29 grudnia

Ryczałt wpłacamy w dwóch ratach:
I rata do 30 czerwca
II rata do 29 grudnia 

Każdy mieszkaniec dostanie pisemną informację o nowych stawkach i terminach wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych kiedy te się uprawomocnią. 

Ponadto, w trakcie sesji Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros zaprezentował został po raz pierwszy Raport o Stanie Gminy Wolbórz za rok 2018. W raporcie znajduje się kompendium wiedzy o naszej gminie z różnych sektorów od gospodarki, po zdrowie, pomoc społeczną a kończąc na ochronie środowiska. Materiał ten jest doskonałym źródłem wiedzy dla potencjalnych inwestorów. Raport można pobrać tutaj. 

Radni podczas sesji 31 maja 2019 r. zapoznali się ze sprawozdaniami: 
 • o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej gminy.
 • Towarzystwa Sportowego Szczerbiec
 • Ludowego Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego
 • działalności hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Wolborzu
 • działalności sali gimnastycznej w Goleszach Dużych
 • działalności boiska sportowego "ORLIK"
 • działalności boiska wielofunkcyjnego w Komornikach
Podjęte zostały także następujące uchwały: 
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 • w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Wolbórz nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
 • w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbórz na lata 2019-2024”
 • w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbórz
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu na wykonanie projektu budowy chodnika w Swolszewicach Dużych
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wolbórz
← powrót