Czyste Powietrze - trwa nabór wniosków

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
07-11-2018
Trwa przyjmowanie wniosków do programu Czyste Powietrze, współrealizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
zdjęcie
Program „Czyste powietrze” realizowany będzie do 2029 roku. Wysokość przyznanej dotacji zależy od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł. Przy czym na 90 proc. finansowania mogą liczyć gospodarstwa o najniższych dochodach osiąganych na jednego członka rodziny, tj. do 600 zł miesięcznie. Natomiast przy dochodach powyżej 1.600 zł/os. dotacja wyniesie do 30 %. Pozostały koszt inwestycji będzie można sfinansować w ramach pożyczki bądź ze środków własnych.

W ramach Programu możemy otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w formie dotacji lub dotacji oraz pożyczki lub wyłącznie pożyczki na:
  • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań
  • instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
  • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone powyżej (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości wsparcia wymiany kotłów z tego programu rządowego "Czyste powietrze". Po więcej informacji odsyłamy na stronę internetową www.wfosigw.lodz.pl i pod nr tel. 42 663 41 00

Komunikat 
Jednocześnie informujemy, że nasz wolborski projekt dotyczący wymiany źródeł ciepła - kotłów niestety nie uzyskał dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i w związku z tym nie będzie on realizowany. Zachęcamy do skorzystania z rządowego programu, o którym piszemy powyżej a który jest korzystniejszy dla beneficjenta. 

Załączniki artykułu

← powrót