Aktywnym być i zdrowo żyć..

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
22-11-2021
Długofalowy projekt grantowy adresowany do seniorów pn. ”Aktywnym być i zdrowo żyć – aktywni mieszkańcy gminy Wolbórz” został zakończony.
zdjęcie
Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej, aktywizacja i włączenie w życie społeczne, tak bardzo potrzebne zwłaszcza w pandemii COVID - 19. W pierwszym etapie  odbył się marsz nordic walking, zakończony patriotycznym koncertem i ogniskiem. Dla około 80 mieszkańców naszej gminy  była to jednocześnie świetna okazja do integracji, ale przede wszystkim popularyzacja aktywnego trybu życia. Uczestnicy marszu otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki. 

Kolejnym etapem projektu były zajęcia sportowe o szerokim spektrum urozmaicenia, co  pozwoliło na orientację jaka aktywność ruchowa najbardziej odpowiada seniorom z naszej gminy. Uczestnicy mieli zajęcia w 4 grupach: na bazie sportów walki, terapii tańcem i ruchem, na bazie jogi oraz ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne. Znakomitym efektem zajęć stało się utworzenie grupy 30 uczestników zapisanych na zajęcia sportowe w Wolborskim Centrum Kultury. Ostatnim etapem kończącym projekt było Forum seniorów „Senioriada”, podczas którego został poprowadzony panel dotyczący profilaktyki zdrowotnej. Wielkim aplauzem cieszył się występ zespołu "Wolborskie nutki" z programem kabaretowym "Z życia seniora " w reżyserii Jadwigi Kolasińskiej.

Następnie odbyły się : warsztaty kulturalne takie jak impro – teatralne, wystąpienia publiczne, storyteling i hackathon kompozytorski. Wydarzenie zakończyła wspólna biesiada. Całość Forum zostało poprowadzone profesjonalnie przez Panią Kamilę Dubilas. Niewątpliwie zrealizowany projekt przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców, wiedzy o konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia, integrowania się i rozwijania sfery kulturalnej.

Projekt autorstwa Prezes Stowarzyszenia Anny Mizgalskiej-Dąbrowskiej został dofinansowany z puli grantów LGD „Dolina Pilicy” ze środków z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – realizowany przez Wolborskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Senior-Vigor”.
← powrót