Gospodarka odpadami komunalnymi

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w Gminie Wolbórz odpady komunalne odbierane są przez firmę EKO-REGION sp. z o.o. Oddział Usług Komunalnych Skierniewice. Do dyspozycji mieszkańców gminy Wolbórz pozostaje Biuro Obsługi Klienta – nr telefonu 46 833 33 34.

Firma EKO-REGION zwraca uwagę, że pojemnik brązowy z napisem „BIO” służy na odpady biodegradowalne i na popiół, z tym że:
w miesiącach kwiecień-październik (okres letni) wystawiamy odpady biodegradowalne, tj. resztki kuchenne; popiół w tym czasie wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane,
w miesiącach listopad-marzec (okres zimowy) popiół; bioodpady należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Więcej na temat segregacji można przeczytać na stronie EKO-REGION (link).

Skoszona trawa, liście, gałęzie oraz popiół w nieograniczonych ilościach odbierane są za pośrednictwem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Sportowej (teren oczyszczalni ścieków) w Wolborzu
PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek od 10.00 do 17.30.

EKO-REGION Sp. z o.o. i Urząd Miejski zachęcają do założenia przydomowego kompostownika. Wykorzystywanie kompostu jako pełnowartościowego nawozu jest dobrym zamiennikiem środków chemicznych.

KARTA DUŻEJ RODZINY – DOPŁATA DO KWARTALNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN WIELODZIETNYCH.
Karta Dużej Rodziny na terenie gminy Wolbórz uprawnia do skorzystania z dopłaty do opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Wniosek o dopłatę wraz z aktualnymi kartami członków rodziny należy złożyć osobiście w pokoju nr 14.  Podpisany wniosek o dopłatę należy składać przy każdej racie płatności, dotrzymując terminowości wpłat:
I rata – do 31 marca,
II rata – do 30 czerwca,
III rata – do 30 września,
IV rata – 29 grudnia.
 Po terminie wnioski i dopłaty nie mogą być realizowane.

Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać
pod nr telefonu (44) 61 64 241 lub (44) 61 64 251 wew. 36 lub u Sołtysów.