Komunikat
  • 14 października, g. 16:00 MAZOWSZE w Wolborzu - koncert patriotyczny. Zaprasza Burmistrz Wolborza.  ∗
  • 22 sierpnia - przerwy w dostawie energii elektrycznej w Psarach.  ∗
  • 2 września, g. 12:00 Dożynki Gminno-Parafialne w Wolborzu.  ∗

Gospodarka odpadami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w Gminie Wolbórz odpady komunalne odbierane są przez firmę EKO-REGION sp. z o.o. Oddział Usług Komunalnych Skierniewice. Do dyspozycji mieszkańców gminy Wolbórz pozostaje Biuro Obsługi Klienta – nr telefonu 46 833 33 34.

Odpady komunalne należy wystawiać przed posesję od godziny 6ºº.

Firma EKO-Region sp. z o.o. przypomina, że pojemniki należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Nadmiary odpadów komunalnych, takich jak plastik, metale, szkło, papier, odpady zielone (oprócz odpadów zmieszanych) należy we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który mieści się w Wolborzu przy ul. Sportowej 53. Czynny jest w każdy poniedziałek, w godz. 10ºº – 17³º.

Firma EKO-REGION zwraca uwagę, że pojemnik brązowy z napisem „BIO” służy na odpady biodegradowalne i na popiół, z tym że:
w miesiącach kwiecień-październik (okres letni) wystawiamy odpady biodegradowalne, tj. resztki kuchenne. Popiół w tym czasie wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, w miesiącach listopad-marzec (okres zimowy) popiół.  Bioodpady należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Skoszona trawa, liście, gałęzie oraz popiół w nieograniczonych ilościach odbierane są za pośrednictwem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

EKO-REGION Sp. z o.o. i Urząd Miejski zachęcają do założenia przydomowego kompostownika. Wykorzystywanie kompostu jako pełnowartościowego nawozu jest dobrym zamiennikiem środków chemicznych.

KARTA DUŻEJ RODZINY – DOPŁATA DO KWARTALNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN WIELODZIETNYCH.
Karta Dużej Rodziny na terenie gminy Wolbórz uprawnia do skorzystania z dopłaty do opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Wniosek o dopłatę wraz z aktualnymi kartami członków rodziny należy złożyć osobiście w pokoju nr 14.  Podpisany wniosek o dopłatę należy składać przy każdej racie płatności, dotrzymując terminowości wpłat:
I rata – do 31 marca,
II rata – do 30 czerwca,
III rata – do 30 września,
IV rata – 29 grudnia.
 Po terminie wnioski i dopłaty nie mogą być realizowane.

Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać
pod nr telefonu (44) 61 64 241 lub (44) 61 64 251 wew. 36 lub u Sołtysów.

Załączniki artykułu

Karta dużej rodziny Pobrań: 332
Regulamin PSZOK Pobrań: 70