Komunikat
  • 22 czerwca - przerwy w dostawie energii elektrycznej w Wolborzu przy ul. Warszawskiej.  ∗
  • 23-24 czerwca Dni Wolborza. Zapraszamy. ∗
  • KOLORY POLSKI - koncert plenerowy na tyłach pałacu ZSCKU - 18 sierpnia o godz.18:00. Zapraszamy Burmistrz Wolborza.  ∗

Gospodarka odpadami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w Gminie Wolbórz odpady komunalne odbierane są przez firmę EKO-REGION z Bełchatowa. Firma dostarcza bezpłatnie pojemniki na odpady.  Poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz ulotka informująca o sposobie segregacji. 

Informujemy również, że w dalszym ciągu w Gminie Wolbórz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczący się przy Oczyszczalni Ścieków przy ul. Sportowej. Nadwyżki odpadów komunalnych należy odstawiać indywidualnie w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-17:30.

Firma EKO-REGION będzie odbierała odpady komunalne (segregowane i nie segregowane) wyłącznie w pojemnikach, wyjątkiem będzie tylko papier, który będzie można wystawiać w workach. Właściciele działek rekreacyjnych w Gminie Wolbórz proszeni są o skontaktowanie się z sołtysem swojego sołectwa w sprawie odebrania pojemników.

W pojemniku brązowym z napisem „BIO” oddajemy:

•    w miesiącach kwiecień – październik (okres letni) odpady biodegradowalne,
•    w miesiącach listopad – marzec (okres zimowy) popiół. 

Odpady biodegradowalne powstające w gospodarstwie domowym w okresie zimowym należy wrzucać do odpadów komunalnych (zmieszanych), można je również kompostować. Popiół wyprodukowany w okresie letnim należy we własnym zakresie oddać do PSZOK.  


Więcej informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać
pod nr telefonu (44) 61 64 241 lub (44) 61 64 251 wew. 25 lub u Sołtysów. 



Poniżej w załacznikach do pobrania:

1. Zasady segregacji odpadów w roku 2018

2. Kalendarze odbioru odpadów w roku 2018

3. Kalendarz odbioru odpadów wielkogabarytowych UWAGA ZMIANA TERMINÓW (patrz poniżej w załaczniku)

Proszę zwrócić uwagę na nazwy ulic, z których zbierane będą odpady w poszczególnych sołectwach. 


 

KARTA DUŻEJ RODZINY – DOPŁATA DO KWARTALNEJ OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNEJ DLA CZŁONKÓW RODZIN WIELODZIETNYCH.


Wniosek o dopłatę  należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokoju nr 9, w dniu dokonywania płatności. Ważne jest, by posiadać przy sobie wszystkie ważne karty członków dużej rodziny do okazania pracownikowi ds. gospodarki odpadami komunalnymi. Uwaga! Wniosek o dopłatę należy składać przy każdej racie płatności, dotrzymując terminowości wpłat.  Po przekroczeniu terminu wnioski nie będą uwzględniane. Wniosek Karta Dużej Rodziny do pobrania poniżej. 

TERMINY PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE:    

Deklaracja OK1 (do pobrania poniżej) – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  • I   kwartał – do dnia 31 marca
  • II  kwartał – do dnia 30 czerwca
  • III kwartał – do dnia 30 września
  • IV kwartał – do dnia 29 grudnia

Deklaracja OK2 (do pobrania poniżej – nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  • I  rata – do dnia 30 czerwca 
  • II rata – do dnia 29 grudnia

Załączniki artykułu

Karta dużej rodziny Pobrań: 314
Regulamin PSZOK Pobrań: 12