Fundusze unijne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

Kontynuując popularyzację wspierania przez fundusze unijne rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, informujemy, że Urząd Marszałkowski w Łodzi zatwierdził i opublikował na swojej stronie Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ogłoszenia o naborach zostały już opublikowane. Należy dobrze przemyśleć swój projekt, określić potrzeby oraz spodziewane efekty. W tym zakresie bezpłatną pomoc informacyjną oferuje Pan Krzysztof Kwiatkowski (który gościł już na spotkaniu z przedsiębiorcami w Wolborzu). Pan Kwiatkowski zadeklarował również możliwość osobistych spotkań z Państwem (piątki, poniedziałki). 
Zainteresowanych prosimy o kontakt: email: k.kwiatkowski@ire.pl, tel. 607 323 053.


Tu znajdziecie Państwo informacje o realizowanych i planowanych projektach, które finansujemy ze środków pomocowych unijnych i krajowych. Proszę wybrać interesujący temat z menu.