Komunikat
  • 25 listopada: Golesze, Golesze-Parcela, Golesze Małe 1, Golesze Dobra i Bronisławów 6 bez prądu ∗

Wyróżnienia i rankingi

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

Wykorzystujemy dotacje unijne!

Gmina Wolbórz jako jedyna w powiecie piotrkowskim znalazła się w rankingu gazety „Rzeczpospolita” dotyczącym wykorzystania funduszy unijnych na jednego mieszkańca. Co prawda uplasowaliśmy się na 49 miejscu, jednak jest to dość wysokie miejsce jak na ranking krajowy. Dotacja unijna na jednego mieszkańca naszej gminy wyniosła w 2009 roku 3007 zł, a wartość dotacji ogółem 22851 zł. W gminach, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu wykorzystanie środków unijnych na mieszkańca przekraczało 10 tys. zł., a w tych z dolnej części rankingu ledwie kilkadziesiąt złotych. Przypomnijmy, że Gmina Wolbórz otrzymała w 2009 roku dotacje unijne m.in. na remont kolegiaty wolborskiej, budowę kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy, tj. w okolicach Zalewu Sulejowskiego, „Przebudowę drogi gminnej Polichno – Żarnowica, budowę sieci wodociągowej Polichno – Żarnowica, Piknik średniowieczny – historia kiedyś i dziś”. 
 

Wolbórz w setce najlepszych gmin

Gmina Wolbórz znalazła się w setce najlepszych samorządów w Polsce, w kategorii gmin wiejskich. Uplasowała się na 91 pozycji, zajmując jednocześnie 6 lokatę w województwie łódzkim, a 2 w powiecie piotrkowskim. W rankingu, który co roku przeprowadza dziennik Rzeczpospolita brano pod uwagę m.in. pozyskane środki unijne, które w ubiegłym roku wyniosły 9,8 zł. na mieszkańca. Jest to kwota zdecydowanie niższa niż w roku 2007, kiedy wynosiła ona 381 zł , co pozwoliło naszej gminie zająć wówczas 22 miejsce. Oceniano ponadto całokształt działalności samorządu, jakość gminy - jej sytuację finansową i zarządzanie, dochody własne gminy, jak również wydatki na promocję. Rok 2007 za który gmina otrzymała 22 miejsce w kraju był rekordowy jeśli chodzi o inwestycje, rok 2008, który przyniósł nam 91 lokatę był spokojniejszy pod tym względem. Przewidujemy, że obecny 2009 rok obfitujący w przedsięwzięcia infrastrukturowe i kanalizacyjne, na które otrzymaliśmy środki zewnętrzne może znów przynieść nam dobry wynik w skali krajowej.