Komunikat
  • 25 listopada: Golesze, Golesze-Parcela, Golesze Małe 1, Golesze Dobra i Bronisławów 6 bez prądu ∗

Dobiegł końca 2-miesięczny projekt pt. „Tam i z powrotem, czyli gra miejska po Wolborzu” sfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Równać Szanse. 
Przerwy w dostawie energii elektrycznej planowane przez Zakład Energetyczny w gminie Wolbórz. 
Pełna hala sportowa, i wbrew obawom, wszyscy się zmieścili by zobaczyć i posłuchać Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE. 
W miniony czwartek, 7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu odbył się Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolborzu przygotowali dla szkolnej społeczności program artystyczny 
Zakończona została, odbiorami technicznymi, rozbudowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Wolborzu. Kompleks składający się z nowych budynków i kompostowni odwiedził Burmistrz Wolborza. 
14-11-2019

Odnowiona kapliczka

Na prośbę mieszkańców odnowiona została znana wszystkim w Wolborzu kapliczka z 1916 r. znajdująca się przy pl. dr Siniarskiego. Dziś prezentuje się bardzo okazale. 
31.10.2019 r. odbył się w Przedszkolu Samorządowym w Wolborzu V Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Przedszkolaki”.
6 listopada w Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych odbyło się potrójne święto. Dzień Patrona – Stefana Żeromskiego, Ślubowanie klasy pierwszej oraz zaprzysiężenie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego.
12-11-2019

Mazowsze w Wolborzu

15 listopada do Wolborza przyjedzie pełny skład Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE. Brak już bezpłatnych wejściówek na koncert. Będzie telebim.