Złóż wniosek - Czyste Powietrze

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
11-10-2019
Trwa nabór wniosków do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 
zdjęcie
Działając na mocy porozumienia podpisanego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Wolbórz możliwe jest uzyskanie pomocy w zakresie konsultacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 


Konsultacje oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Wolborzu, pok. nr 16
w każdy WTOREK od godz. 8:00 do godz. 16:00.

 
Przed konsultacją oraz złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z załącznikami:
  • Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Korzystając z Programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.  Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tys. zł.
Wysokość przyznanej dotacji zależy od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Osoby zainteresowane moją liczyć na pokrycie od ok. 30% do 90% finansowania. 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła.
  • Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie do 2029 roku.
← powrót