Zachowaj Trzeźwy Umysł – Chce mi się chcieć

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
19-07-2019
W Pracowni Orange w Goleszach Dużych zakończono realizację projektu profilaktycznego „Emotki”. 
zdjęcie
Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży z Golesz i okolic, prowadzony był w formie zajęć pozalekcyjnych. Założeniem projektu była  motywacja dzieci i młodzieży do działania i osiągania celów,  rozwijanie talentów, zainteresowań i pasji, ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych, radzenie sobie z emocjami, kreatywne spędzanie czasu wolnego.

Projekt realizowany był wg priorytetów ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Chce mi się chcieć” - czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.

Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach profilaktycznych, teatralnych, tanecznych, kulinarnych, krawieckich, plastycznych, wyjeździe integracyjnym oraz spotkaniach okolicznościowych.

Rezultatem projektu było stworzenie mini musicalu  „Emotki”,  który przedstawiał emocje towarzyszące nam w życiu codziennym: złość, radość, wstyd, smutek, strach.

Projekt sfinansowany został ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 
 
← powrót