Wóz strażacki dla Wolborza

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
20-07-2020
W dniu 25.06.2020r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Zakup  ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolborzu”
zdjęcie
Umowa podpisana została pomiędzy Gminą Wolbórz a Wykonawcą MOTO-TRUCK Sp. z o.o. z Kielc. Termin dostawy ustalono do 26.10.2020r.
Projekt nr WND. RPLD.05.01.02-10-0004/15 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska
Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom
Poddziałanie V.1.2 Rozwój krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Całkowita wartość projektu: 1 104 125,88 PLN
Dofinansowanie EFRR: 938 506,99 PLN
Termin zakończenia finansowego projektu: 30.11.2020 r.

 
← powrót