Wolbórz ma budżet na 2021

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
29-12-2020
Radni Rady Miejskiej w Wolborzu jednogłośnie uchwalili zaproponowany przez Burmistrza Wolborza Andrzeja Jarosa budżet miasta i gminy na rok 2021. 
zdjęcie
Głosowanie nad uchwałą budżetową Gminy Wolbórz na rok 2021 było poprzedzone spotkaniami w komisjach Rady Miejskiej oraz opiniami instytucji zewnętrznych, które sprawdziły projekt budżetu pod kątem finansowym. Opinie te przedstawił radnym Zbigniew Klewin przewodniczący Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie uchwalili budżet, który przedstawia się następująco: 

Dochody budżetu gminy planowane są na poziomie 46.452.365,73 zł. 

Wydaki budżetu gminy wyniosą 49.352.365,73 zł, w tym, m.in: 

- wydatki na rodzinę i pomoc społeczną 15.035.233,06 zł
- wydatki na oświatę i wychowanie 15.323.817,00 zł. 
- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5.601.313,40 zł
- wydatki na Kulturę 1.360.310,35 zł 
Deficyt budżetu w wysokości 2,9 mln zł, pokryty zostanie przychodami z kredytu i pożyczki. 

Na inwestycje w roku 2021 w Gminie Wolbórz wydamy - 8.406.540,95 zł. 

-
Plan budżetu na 2021 rok, mimo trudnego czasu pandemii, oceniam bardzo dobrze. Zaplanowaliśmy sporo inwestycji infrastrukturalnych, budowę dróg i kanalizacji na terenie gminy. Otrzymaliśmy sporo środków finansowych w ramach dotacji, które pozwolą zrealizować m.in. przebudowę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych. Efekty naszego planowania wydatków doceniają niezależne instytucje. Przypomnę, że w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, Wolbórz w swojej kategorii gmin miejsko-wiejskich uplasował się na 19 miejscu w Polsce, a na 1 miejscu w powiecie piotrkowskim. Ten wynik to efekt naszej dobrej codziennej pracy, którą wykonujemy wraz z radnymi Rady Miejskiej, która jednogłośnie planuje rozwój całej naszej gminy. Serdecznie za to dziękuję Radnym i moim współpracownikom. - podsumował Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros. 

Planowane do realizacji inwestycje w Gminie Wolbórz w roku 2021, m.in.:
 • rozbudowa wraz z przebudową Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych
 • przebudowa i rozbudowa budynku szatni na stadionie miejskim w Wolborzu
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie oraz sieci wodociągowej w Żywocinie
 • modernizacja, rozbudowa drogi powiatowej Piotrków-Golesze-Godaszewice 
 • przebudowa drogi powiatowej Golesze-Parcela
 • przebudowa drogi w Swolszewicach Dużych z zakresie budowy chodnika i nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem
 • budowa rond w skrzyżowaniach Świętokrzyska, Plac Jagiełły i Modrzewskiego oraz Sportowa, Polna, Modrzewskiego. 
 • przebudowa drogi gminnej w Polichnie
 • przebudowa drogi gminnej w Bogusławicach w zakresie budowy chodnika
 • modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Lubiatowie
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w Bogusławicach, Lubiaszowie, Stanisławowie, Goleszach Dużych, Komornikach, Młoszowie i w Wolborzu.
 • modernizacja boisk sportowych w Proszeniu i Lubiatowie (siłownia zewnętrzna) oraz komoleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Wolborzu. 
 • zagospodarowanie terenu przy domu ludowym w Polichnie. 


 
← powrót