Komunikat

Ruszył program dofinansowania wymiany starych piecy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
07-05-2019
Trwa nabór wniosków dotyczących wymiany starych nieekologicznych urządzeń grzewczych. Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros zaprasza zainteresowanych mieszkańców.  
zdjęcie
Uchwała, której pomysłodawcą jest Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, "...w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Wolbórz na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz wyższych efektów ekologicznych, planowane do realizacji na terenie gminy Wolbórz", przyjęta została 28 lutego 2019 ale dopiero teraz została uprawomocniona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Wysokość dotacji celowej jaką można otrzymać wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub dla mieszkania w budynku wielorodzinnym. 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Wolbórz można składać do 30 maja 2019 roku, a w latach następnych do 31 marca każdego roku kalendarzowego. 

Regulamin, który znaleźć można poniżej w załączniku określa zasady udzielania dotacji celowych osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Wolbórz na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz efektów ekologicznych, w tym na: 
  • ogrzewanie gazowe; 
  • ogrzewanie elektryczne;
  • ogrzewanie olejowe;
  • pompy ciepła;
  • automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym, tzw. peletem, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą; 
  • automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych, spełniające wszystkie parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012, które uzyskały certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą.
Prawo do dotacji przysługuje, osobom fizycznym nie posiadającym statusu przedsiębiorcy oraz wspólnotom mieszkaniowym. 

Załączniki artykułu

← powrót