Komunikat

Rekordowe 17 mln na drogi

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
17-03-2016
Słynna droga nad Zalew Sulejowski zwana "Wasiakówką" od nazwiska śp. dr.Tomasza Wasiaka będzie poddana przebudowie. Gmina Wolbórz w ramach naboru wniosków organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi otrzymała dofinansowanie na zadanie pt.: „Przebudowa drogi gminnej Wolbórz-Zwierzyniec-Modrzewek- Młoszów wraz z ul. Gadki”. 

 
zdjęcie
Inwestycja opiewa na kwotę 10 102 928,61 zł. Dofinansowanie przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 wynosi 85% całości przedsięwzięcia, czyli 8 530 607,32 zł. 
- To wielki sukces naszego zespołu, pracowników Urzędu Miejskiego. Wasiakówka, jak i droga "Proszenie-Polichno, wymagają natychmiastowej modernizacji. Szczególnie po tej pierwszej drodze porusza się w ciągu doby kilkaset ciężarówek obsługujących centra logistyczne. Nie bez znaczenia jest także wybudowanie ścieżek rowerowych komunikując tereny mieszkalne Wolborza z terenami rekreacyjnymi. - powiedział Andrzej Jaros, Burmistrz Wolborza. 

Zakres inwestycji na "Wasiakówce" obejmuje: 
- przebudowę drogi gminnej oraz poszerzenie jej do 6m na odcinku 5 km (od ronda przy węźle „Wolbórz” do projektowanego ronda w Młoszowie oraz ulicę Gadki),
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę kładki rowerowej, 
- przebudowę przepustu na rzece Goleszance, 
- utwardzenie poboczy, 
- budowę oświetlenia ulicznego.
Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2018.

Proszenie - Polichno też do modernizacji 

Gmina zaplanowane ma także środki na przebudowę drogi gminnej „Proszenie- Polichno”. Zgłoszony projekt, po pozytywnej ocenie merytorycznej, znajduje się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków EFRR. Całkowity koszt przebudowy drogi to 6 878 150,63 zł, z czego blisko 5 846 428,00 tys. zł pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.
Przebudowa drogi na odcinku 2,49 km obejmować będzie: 
- przebudowę drogi gminnej oraz poszerzenie jej do 6 m,
- budowę chodnika jednostronnego o szer. 1,5 m i dł. 1,8 km,
- wykonanie wjazdów do posesji i zjazdów na pola, 
- odtworzenie przydrożnych rowów odprowadzających wodę opadową.

Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2016-2017.
← powrót