Komunikat

Program współpracy z organizacjami

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
08-11-2019
Trwa opracowywanie "Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
zdjęcie
Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Uwagi należy przekazywać w formie określonej w Zarządzeniu Nr 104/2019 Burmistrza Wolborza z dnia 6 listopada 2019r., które znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wolborzu w sekcji Informacje i ogłoszenia - 2019 rok - kilknij link TUTAJ

Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 26 listopada 2019r.

    
← powrót