Komunikat
  • 30 września uplywa termin oplaty za odpady komunalne - III rata. Kasa urzedu w Wolborzu czynna do 13:00 ∗
  • SPIS ROLNY 2020

Powszechny Spis Rolny

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 8 =
26-08-2020
Od 1 września rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który będzie realizowany do 30 listopada 2020 r. Dane zbierane będą wg. stanu na dzień 1 czerwca 2020. Można zdobyć upominek. 
zdjęcie
Szanowni Rolnicy
PSR odbywa się raz na 10 lat. Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych i udział w spisie jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Powszechny spis rolny obejmie wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce.


Rolnicy będą pytani m.in. o użytkowanie gruntów, powierzchnię zasiewów, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochronę roślin, budynki gospodarskie, działalność gospodarczą czy strukturę dochodów gospodarstwa.
Spis będzie przeprowadzany w trzech formach:
  • samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.spisrolny.gov.pl
  • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego;
  • bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie rolnym, jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju poprawi się i nie będą ograniczone kontakty osobiste. 
Na terenie gminy Wolbórz pracami spisowymi kieruje Burmistrz Wolborza jako Gminny Komisarz Spisowy, który powołał Gminne Biuro Spisowe.

Dla osób, które nie będą miały możliwości dokonania samospisu przy użyciu własnych urządzeń, w budynku Urzędu uruchomiony zostanie Gminny Punkt Spisowy – stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. Stanowisko będzie dostępne w godzinach pracy urzędu.

Rolniku spisz się  przez telefon! - w przypadku braku dostępu do Internetu lub wystąpienia problemów technicznych podczas samodzielnego wypełniania formularza możliwe będzie dopełnienie obowiązku spisowego za pomocą infolinii spisowej (22 279 99 99), w kanale „spisz się przez telefon” .  

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego nie może odmówić przekazania danych w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu podczas wizyty rachmistrza w gospodarstwie.
 
Od 1 października 2020r. na terenie gminy Wolbórz bezpośrednim wywiadem z rolnikiem będzie zajmowało się troje rachmistrzów terenowych, którzy posługiwać się będą umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem.
Weryfikację rachmistrzów zapewni infolinia statystyczna GUS: 22 279 99 99. Dodatkowo tożsamość rachmistrzów terenowych zweryfikować będzie można dzwoniąc do Gminnego Biura Spisowego na numer 785 777 420.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

Spiszmy się jak na rolników przystało!

← powrót