Komunikat
  • XII Przegląd Pieśni Maryjnej w piątek w WCK o godz. 17.00. ∗
  • 20 maja Modrzewek i Apolonka bez prądu ∗

Oczyszczalnia w budowie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
30-11-2018
Trwa budowa największej inwestycji realizowanej w gminie Wolbórz ze środków unijnych. Mowa o nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Koszt tej inwestycji to ponad 14,5 mln zł. 
zdjęcie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu realizowana jest przy wykorzystaniu blisko 10 mln zł przyznanej unijnej dotacji. Inwestycja po jej zakończeniu pozwoli na przyłączenie do niej kolejnych, budowanych sieci kanalizacyjnych, poprawiając i podwyższając jakość życia mieszkańców gminy. Przepustowość oczyszczalni zdecydowanie się podwyższy, dotychczasowa oczyszczalnia nie pozwalała na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.   Poprawi się także jakość odprowadzanej, oczyszczonej wody. 

Na placu budowy wybudowana została już konstrukcja hali technologicznej, w której zamontowany zostanie nowoczesny komposter. Odpady po oczyszczeniu będą produktem, tzw. kompostem do wykorzystania w rolnictwie. Wykonany został także w ziemi reaktor ściekowy, gdzie ścieki będą oczyszczane i natleniane. 

Budowę oczyszczalni ścieków regularnie odwiedza Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, któremu towarzyszył ostatnio Dymitr Jędryka, kierownik referatu budownictwa Urzędu Miejskiego. 


 
Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
UE - 9.986.237,15 zł
Gmina Wolbórz - 4.472.500,44 zł 


 
 
← powrót