Obradowali Radni Rady Miejskiej

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
25-11-2021
Radni podziękowali Posłowi Grzegorzowi Lorkowi za wsparcie przy pozyskaniu milionowej dotacji oraz przegłosowali podwyżki wynagrodzeń w wolborskim samorządzie. 
zdjęcie
Radni Wolborza na początku sesji Rady Miejskiej w dniu 25.11.2021 r. podziękowali Posłowi Grzegorzowi Lorkowi za pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla Gminy Wolbórz na inwestycje. Przypomnijmy, w listopadzie Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros podpisał z Wojewodą Łódzkim umowę na dotacje inwestycyjną w wysokości 1 mln zł. Pomocy w pozyskaniu tej dotacji rządowej dla Wolborza udzielił poseł z naszego okręgu. 

- Szanowni Państwo bycie Posłem jest dla mnie misją. Sam byłem samorządowcem i wiem jak trudno zarządzać Gminą, pozyskiwać dotacje by realizować potrzebne dla mieszkańców inwestycje. Współpraca z Burmistrzem Jarosem i nasza wspólna argumentacja potrzeb inwestycyjnych przynosi efekty. Gmina dostała milion złotych, a ja mam satysfakcję, że będą to bardzo dobrze spożytkowane pieniądze. - podziękował podczas spotkania z Radnymi Poseł Grzegorz Lorek. 
Samorządowcy podarowali Posłowi Lorkowi zdjęcie centrum Wolborza do ekspozycji w jego biurze poselskim. 

Radni Rady Miejskiej jak większość samorządów na listopadowych sesjach, w związku z przyjętymi ustawami rządowymi dotyczącymi regulacji płac w samorządach, przyjęli uchwały o podwyżkach wynagrodzeń. 

I tak, Radni będą otrzymywali diety w wysokości: 
- Przewodniczący Rady 2147,30 zł/m-c
- Wiceprzewodnicząca Rady 1250,00 zł/m-c
- Przewodniczący Komisji Rady 440,00 zł/m-c
- Radny za udział w posiedzeniu komisji lub sesji 350,00 zł

Nowe wynagrodzenia będą także otrzymywali Sołtysi Gminy Wolbórz, w wysokości miesięcznej diety 530,00 zł

Podniesiono także wynagrodzenie Burmistrza Wolborza (nie waloryzowane od 2017 r) do kwoty wynagrodzenia miesięcznego w wysokości netto (do ręki) 10.755,39 zł (poprzednie wynagrodzenie wynosiło do ręki 5.943,73 zł). Na nowe wynagrodzenie Burmistrza składa się: wynagrodzenie zasadnicze 9800 zł, dodatek funkcyjny 2950 zł, dodatek specjalny 3825 zł i dodatek za wieloletnia prace 1960 zł brutto tj razem 18.535,00 zł brutto. 

Głosowanie to poprzedzone było dyskusją 2 radnych opozycji nt. celowości podwyżek płac w samorządzie, które według nich są wygórowane, biorąc pod uwagę obecną sytuacje w kraju. Do tych argumentów odniósł się m.in. Zbigniew Klewin przewodniczący Rady Miejskiej, który wskazał na dynamiczny rozwój gminy, która jest najbogatszą gminą w powiecie piotrkowskim. Porównując budżet Wolborza na rok 2021 z budżetem z roku 2015 kiedy Rada Miejska z Burmistrzem Wolborza Andrzejem Jarosem rozpoczynała swoją kadencję, wzrost dochodów wyniósł ponad 25 mln zł. Tak dynamicznego wzrostu dochodów i wydatków w historii gminy jeszcze nie było. A ta podwyżka wynagrodzeń jest adekwatna do zakresu odpowiedzialności i aktualnego dynamicznego rozwoju gminy, która przoduje w rankingach inwestycyjnych oraz do regulacji płacowych, które uchwalił ustawodawca. 

Radni w drodze głosowania uchwalili powyższe regulacje wynagrodzeń w wolborskim samorządzie (11 radnych było za, 3 radnych zagłosowało przeciw). Mimo to diety 3 radnych opozycyjnych zostaną także podwyższone. 

Podniesiono także ekwiwalent druhom OSP.  Strażacy OSP będą otrzymywali ekwiwalent za udział  w działaniach ratowniczych w wysokości 20,00 zł za godzinę pracy, a za udział w szkoleniach 10,00 zł za godzinę.
 
← powrót