Komunikat
  • XII Przegląd Pieśni Maryjnej w piątek w WCK o godz. 17.00. ∗
  • 20 maja Modrzewek i Apolonka bez prądu ∗

Mieszkania w Bogusławicach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
13-03-2019
Trwa wyposażanie mieszkań w budynku zagospodarowanym na mieszkania socjalne. Trudno uwierzyć, że ten budynek do dawny popegeerowski magazyn gospodarczy. 
zdjęcie
Dobiegła końca przebudowa zdegradowanego budynku gospodarczego na terenie dawnego PGR-u w Bogusławicach. W wyniku prac, w budynku, który oddany zostanie do użytku za kilka tygodni, jest 11 mieszkań socjalnych. Pieniądze na inwestycje pozyskane zostały przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wolborzu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dziś inwestycję odwiedzili m.in. Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza oraz Zbigniew Klewin Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu. 

- Mieszkania wyposażone są we własny węzeł sanitarny (natrysk, WC, umywalka), pokoje wyposażone zostaną również w aneks kuchenny i meble stanowiące niezbędne wyposażenie. Obiekt oferować będzie dobre warunki socjalno-bytowe oraz higieniczno - sanitarne. Jedno z mieszkań w pełni dostosowane będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. - powiedział Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza. 

Obiekt jest ogrodzony. Znajdzie się na nim także obiekt integracji mieszkańców w postaci zadaszonej altany. 

Celem projektu jest usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury mieszkań socjalnych oraz realizację działań komplementarnych w zakresie ich wsparcia i aktywizacji zawodowej. 

- Myślę, że realizacja projektu pozwoli na całkowite zaspokojenie zapotrzebowania gminy w zakresie ilości miejsc w mieszkaniach socjalnych a dodatkowo, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej przyczyni się do zmniejszenie ilości osób niesamodzielnych ekonomicznie. - dodał Zbigniew Klewin Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu. 

Bezpośrednimi użytkownikami projektu będą rodziny objęte opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Wolbórz, które wymagają umieszczenia w mieszkaniach socjalnych. 

Wartość projektu opiewa na 1,5 mln zł
Otrzymana dotacja wynosi blisko 0,9 mln zł 

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
← powrót