Komunikat
  • Festiwal Kolory Polski Filharmonii Łódzkiej - 24 sierpnia w Wolborzu ∗
  • 31 sierpnia Piknik Militarny w Centrum Pożarniczym w Wolborzu ∗
  • 8 września Dożynki w Wolborzu ∗

Marta Smejda Sołtyską Wolborza

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
08-02-2019
Mieszkańcy Miasta Wolbórz wybrali nową Sołtyskę i Radę Sołecką. Rozpoczął się cykl wyborów Sołtysów w całej Gminie Wolbórz. 
zdjęcie
Blisko setka mieszkańców przybyła do Wolborskiego Centrum Kultury na zebranie sołeckie, którego głównym punktem porządku obrad był wybór nowego sołtysa i rady sołeckiej. 

Wybory poprzedzone były złożeniem sprawozdania przez dotychczasową sołtyskę Panią Grażynę Gal, której czteroletnia kadencja dobiegła końca. Następnie przeprowadzono wybory komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej. 

Mieszkańcy zgłosili do wyborów na sołtysa sołectwa Wolbórz dwóch kandydatów: Panią Martę Smejdę i Pana Wiesława Wojciechowskiego. 

W głosowaniu tajnym oddano 95 ważnych głosów. Stosunkiem głosów 62 do 33, nową sołtyską, na pięcioletnią kadencje, została Pani Marta Smejda. 

Gratulacje nowej sołtysce złożył m.in. Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros. 

Mieszkańcy Wolborza dokonali również, w głosowaniu tajnym, wyboru Rady Sołeckiej, w skład której weszli: 

Agnieszka Drożdżowska
Zofia Aleksandrowicz
Grażyna Gal
Łukasz Ościk
Teresa Kopańska


Zebranie sołeckie poprowadził Henryk Sęk. Uczestniczyli w nim m.in. Zbigniew Klewin przewodniczący Rady Miejskiej Wolborza, radni miejscy i powiatowi oraz Elżbieta Bijoch, Sekretarz Gminy Wolbórz. W trakcie zebrania, w czasie przygotowywania kart do głosowania, o planach inwestycyjnych w tym roku mówił, oraz na pytania mieszkańców odpowiadał Burmistrz Wolborza. 

W następnych dniach (informacja w załaczniku) odbędą się kolejne wyborcze zebrania w sołectwach gminy Wolbórz. 

Załączniki artykułu

Zebrania Sołeckie Pobrań: 189
← powrót