Komunikat

Kulturalnie Aktywni z Fundacją PZU

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
13-05-2019
Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Proszeniu podsumowało projekt „Kulturalnie Aktywni” w ramach konkursu „Fundacja PZU z Kulturą” sfinansowanego przez Fundację PZU.
zdjęcie
Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Proszeniu to  organizacja pozarządowa, która wyraźnie stawia na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów gminy Wolbórz. Od 2015 r. systematycznie realizuje projekty, które służą nie tylko beneficjentom tych działań, ale są znaczącym impulsem dla samego Stowarzyszenia. Każdy kolejny realizowany projekt jest ważnym czynnikiem rozwoju organizacji, pozwala bowiem zdobyć niezbędne doświadczenie oraz akceptację i uznanie społeczeństwa lokalnego. 

W październiku 2018 r. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Proszeniu rozpoczęło realizację projektu „Kulturalnie Aktywni” w ramach konkursu „Fundacja PZU z Kulturą” sfinansowanego przez Fundację PZU.  Celem projektu było zwiększenie dostępu 100 dzieci i młodzieży z gminy Wolbórz do szeroko pojętej kultury wysokiej oraz pogłębienie ich wiedzy na temat dorobku kulturalnego i osiągnięć Polaków w walce o niepodległość. 

W ramach projektu dzieci i młodzież z gminy Wolbórz uczestniczyli w trzech  wyjazdach edukacyjnych do: Teatru „Pinokio” w Łodzi na spektakl „Chłopcy z Placu Broni, Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie na musical „Piloci”  oraz do Warszawy, do Muzeum Powstania Warszawskiego. Każdemu z tych wyjazdów do instytucji kultury towarzyszyły spotkania celem wprowadzenia młodzieży w tematykę działania, miejsca, do którego się wybierano oraz wymianie spostrzeżeń i refleksji, które towarzyszyły młodym po zakończonym wyjeździe. 

Podejmowane w ramach projektu zadania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi. Niosły ze sobą nie tylko walor edukacyjny, ale pozwoliły także ciekawie spędzić czas wolny. Znacząco przyczyniły się do integracji uczestników, którzy, mimo iż mieszkają w tej samej gminie, często nie znają się. Zmiany w sposobie myślenia młodych ludzi, wzmocnienie ich pewności siebie, nabranie śmiałości i chęć dalszego poznawania kultury są ważnymi elementami w czasie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. 

Idea programu Fundacji PZU, by stworzyć dzieciom i młodzieży z mniejszych miejscowości możliwość bezpośredniego poznawania tzw. kultury wysokiej (teatrów czy muzeów) poprzez atrakcyjne wyjazdy do tych miejsc, sprawdziła się w 100% w gminie Wolbórz.

 
← powrót