Komunikat
 • Festiwal Kolory Polski Filharmonii Łódzkiej - 24 sierpnia w Wolborzu ∗
 • 31 sierpnia Piknik Militarny w Centrum Pożarniczym w Wolborzu ∗
 • 8 września Dożynki w Wolborzu ∗

Kochasz dzieci nie pal śmieci

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
08-02-2019
Urząd Miejski w Wolborzu w związku z trwającym okresem grzewczym przypomina wszystkim mieszkańcom gminy, że obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów komunalnych. 
zdjęcie
W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych w okresie jesienno-zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza. Apelujemy, żeby odpady komunalne po uprzedniej segregacji wrzucać do właściwych pojemników i wystawiać do odbioru firmie Eko-Region Sp. z o.o. zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Do dyspozycji mieszkańców pozostaje również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), który jest czynny w każdy poniedziałek od 10ºº do 17³º. W PSZOK-u przyjmowane są wszystkie odpady oprócz odpadów zmieszanych.

Pamiętajmy, że domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów, ponieważ mają zbyt niską temperaturę spalania i w konsekwencji wytwarzają trujące substancje gazowe, min.:
 • dioksyny i furany – powodujące nowotwory wątroby i płuc, alergie, uszkadzające płody, strukturę kodu genetycznego,
 • cyjanowodór, z parą wodną tworzący kwas pruski – nieodwracalnie blokujący oddychanie tkankowe,
 • dwutlenek siarki – powodujący trudności w oddychaniu,
 • chlorowodór – tworzący z parą wodną silnie żrący kwas solny, 
 • tlenek węgla (czad) – wiążący czerwone ciałka krwi, utrudniający transport tlenu w organizmie,
 • tlenki azotu – podrażniający i uszkadzający płuca, 
 • pyły z metalami ciężkimi – zwiększający zachorowalność na białaczkę.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w ostatnim raporcie o „Sytuacji zdrowotnej ludności Polskiej i jej uwarunkowań” podał, że rocznie z powodu tzw. smogu w Polsce umiera blisko 4 tys. osób, najwięcej w aglomeracjach: górnośląskiej, krakowskiej i ŁÓDZKIEJ. Dane dotyczą lat 2005-2017.

Biorąc pod uwagę położenie geograficzne gminy Wolbórz zwracamy uwagę, że w piecach i kotłach domowych nie wolno spalać:
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,
 • zużytych opon i odpadów z gumy,
 • odzieży, obuwia,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnatem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
 • zmieszanych odpadów komunalnych.
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu od 5 do 30 dni lub grzywny w wysokości do 5.000,00 zł gdy sprawa trafi do sądu.

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców gminy oraz ochronę środowiska pamiętajmy, że paląc w domowym piecu szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom.
← powrót