Informacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
19-05-2022
Wpłynęła oferta z zakresu ratownictwa wodnego. Można zgłaszać uwagi. 
zdjęcie
W dniu 17 maja 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wolborzu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1057 ze zm.), zgodnie z informacją o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r. z dnia 5 maja 2022r.

Oferta została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Wolbórz, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolborzu. Termin zgłaszania uwag do oferty upływa z dniem 26 maja 2022 r.

Oferta w załączniku. 

Załączniki artykułu

Oferta RWOPR 2022 Pobrań: 50
← powrót