Gmina Wolbórz będzie odbierać odpady rolnicze

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
05-05-2022
Gmina Wolbórz przystępuje do odbioru odpadów rolniczych w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 
zdjęcie
Informujemy, że Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe firma "SO-MASZ" s.c. Janusz Socha, Krzysztof Socha, które będzie kontaktować się telefonicznie z rolnikami, którzy zgłosili się do programu w celu uszczegółowienia terminu i sposobu odbioru odpadów. 
 

Koszt odbioru jednej 1 Mg wynosi 460,00 zł netto + stawka VAT 8%.

Rolnicy pokrywają koszt podatku od towarów i usług według oddanego tonażu odpadów., na postawie faktury wystawionej przez Gminę Wolbórz na posiadacza odpadów. 
 
Zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „2.7 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” 

Osoba do kontaktu:
Karolina Mierzejewska – Inspektor ds. funduszy pomocowych Tel. 44 61 64 241 w. 28
← powrót