Bezpłatne szkolenia informatyczne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
27-11-2019
Gmina Wolbórz zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach pn: "E-wolborzanin". 
zdjęcie
Projekt „Gmina na czasie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”


Bezpłatne szkolenia obejmują następujące tematy, (scenariusze tych szkoleń można pobrać poniżej):
  • Rodzic w Internecie 
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własna stronę internetową
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci 

Szkolenia skierowane są do mieszkańców terenu gminy Wolbórz, którzy ukończyli 25 rok życia, nie więcej jednak niż 75 lat (jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednym module). Szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów a jedno szkolenie obejmuje 12 godzin dydaktycznych (w 4 cyklach po 3 godziny każdy). Podczas szkoleń zapewniony zostanie sprzęt do przeprowadzenia szkoleń, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Szkolenia prowadzone będą w okresie 01.10.2019r. do 01.06.2020r. w Szkole Podstawowej w Wolborzu

Rekrutacja trwa od 16.09.2019r. do 13.12.2019r.
Zapisy na szkolenia przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Wolborzu, pokój nr 16. Wystarczy wypenić dokumenty z załacznika i dostarczyć je do Urzędu Miejskiego w Wolborzu. 

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 42 420,00 zł
← powrót