Komunikat
  • Festiwal Kolory Polski Filharmonii Łódzkiej - 24 sierpnia w Wolborzu ∗
  • 31 sierpnia Piknik Militarny w Centrum Pożarniczym w Wolborzu ∗
  • 8 września Dożynki w Wolborzu ∗

Infrastruktura

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =

Na obszarze Gminy dobrze rozwinięta jest infrastruktura techniczna.
Najważniejszym elementem układu drogowego gminy jest 12 kilometrowy odcinek  nowoczesnej  trasy S8 Warszawa – Wrocław – Katowice, przy której leży Wolbórz. 
W ostatnich latach przy tej drodze powstało wiele obiektów logistycznych, gastronomiczno – hotelarskich i stacji benzynowych. Na terenie gminy Wolbórz mamy 73,6 km dróg powiatowych oraz 87,2 km gminnych.

Wszystkie większe miejscowości w gminie mają sieć wodociągową. Zasilanie w wodę miejscowości położonych na jej terenie odbywa się z 5 stacji uzdatniania wody. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 134 km. System odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków prowadzony jest przez 3 oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy. Wolbórz posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków, trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Przez obszar gminy przebiega wysokoprężny gazociąg ze stacją redukcyjną w Wolborzu, z której zaopatrywani są w gaz mieszkańcy Wolborza i okolic.

W pełni rozbudowana jest infrastruktura telekomunikacyjna oraz energetyczna. Większość miejscowości posiada oświetlenie uliczne.