Dziś jest r.

baner

Rodzina na PLUS Drukuj
Piątek, 09 Czerwiec 2017 13:25
Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu p. Ilona Wrona w ramach realizacji projektu pt.” Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna ( nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15), obejmującego szkolenie w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie nadania II stopnia specjalizacji zawodowej  - koordynuje projekt socjalny pt. „Rodzina na plus”. 

 

 

Projekt skierowany jest do 10  rodzin wielodzietnych z terenu gminy Wolbórz. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu funkcjonowania rodzin wielodzietnych  poprzez działania edukacyjne i integracyjne. Działania projektowe realizowane są w okresie od 01 kwietnia 2017r do 30 czerwca 2017r., w budynku MOPS w Wolborzu, przy ul. Sportowej 7 w sali zagospodarowania czasu wolnego.  W ramach projektu zaplanowane są następujące zajęcia: psychologiczne, pedagogiczne, warsztaty zdrowego stylu życia i żywienia, zajęcia z animatorami czasu wolnego, zajęcia dla dzieci i  rodziców – wspólna integracja.