Dziś jest r.

baner

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ Email
Piątek, 15 Styczeń 2021 09:59

Zasady i terminy rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze składanych w 2021 roku
Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.
W związku z tym, najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał do 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Więcej…
 
Informacja o dyżurach MOPS w okresie zagrożenia epidemicznego
Piątek, 20 Marzec 2020 10:25

Szanowni Państwo
Ze względu na zagrożenie epidemiczne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu w sprawach pilnych pełni dyżury w godzinach  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wszystkie sprawy załatwiane są telefonicznie lub za pośrednictwem
dostępnych usług elektronicznych, E- PUAP,e, e- Bankowość, ZUS PUE, Empatia.
Tel. 44 616 44 78, 502052831, 506135200

Sprawy kryzysowe ( telefon całodobowy 502 052 831, 506 135 200)

Więcej…
 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Środa, 05 Luty 2020 14:24

pobierz plik PDF

 
Postępowanie o obsługę informatyczną MOPS 2020r
Piątek, 03 Styczeń 2020 21:17

Informacja o wszczęciu postępowania na obsługę informatyczną MOPS w Wolborzu w 2020r.

Informacja.

Opis przedmiotu.

Druk oferty.

 
Dobry Start 300+ 2019/2020
Poniedziałek, 01 Lipiec 2019 00:00

Od 01 lipca 2019r rusza nowa edycja programy Dobry Start 500+

--LINK--

 
Program Rodzina 500+ 2019/2020
Poniedziałek, 01 Lipiec 2019 10:53

 

Świadczenia rodzinne  na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz
z dodatkami oraz wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane są:
- od 01 lipca -  wyłącznie elektronicznie (bankowość elektroniczna, Emp@tia, PUE ZUS),
- od 01 sierpnia w wersji papierowej      (w siedzibie MOPS lub pocztą).

--LINK--

 
Program Rodzina 500+ na nowych zasadach
Poniedziałek, 01 Lipiec 2019 00:00

Od 01 lipca 2019r Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach - m.in. bez kryterium dochodowego.

---LINK---

 
Informacja o realizowanym projekcie PoCUŚ
Poniedziałek, 11 Luty 2019 17:02

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE PIOTRKOWSKIE CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

 
RODO
Piątek, 25 Maj 2018 13:20

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLBORZU
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuje się, że:
- Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu, ul. Sportowa 7, 97-320 Wolbórz, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
-
Inspektorem ochrony danych jest Pani Anita Kiszczak, ul. Sportowa 7, 97 320 Wolbórz e mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
-
celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz statutu Ośrodka,
-
podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego, na których podstawie Ośrodek wykonuje swoje zadania
-
odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wolborzu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu
-
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu
-
każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15
21 RODO
-
każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
-
każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
-
podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zadań ośrodka; konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy
- dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje organu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
-
w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach organ będzie zbierał informacje dotyczące Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z innych źródeł, o których mowa w przepisach szczególnych.

 
Informacja o wynikach postępowania
Piątek, 25 Maj 2018 18:26
Informacja
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL